Hướng dẫn thanh toán

 QUÝ KHÁCH CHUYỂN KHOẢN QUA CÁC SỐ TÀI KHOẢN SAU:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 060077295863
Chi nhánh : Thông Tây

 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 0501000047205
Chi nhánh : Vĩnh Lộc

 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 19027678242019
Chi nhánh : Trương Chinh

 

Ngân hàng TMCP Á Châu

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 171623839
Chi nhánh : KCN Tân Bình

 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 711AA6492711
Chi nhánh :  Hạnh Thông Tây

 

Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn VN

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 6400205341958
Chi nhánh : Gia Định

 

Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam

Tên tài khoản :
PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 3131000644073
Chi nhánh : Bắc Sài Gòn

 

Ngân Hàng TMCP Đông Á

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 010843843
Chi nhánh : Quang Trung

 

Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM 

Tên tài khoản : PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản :  006704070001785
Chi nhánh : Cộng Hòa 

 

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Tên tài khoản :
PHẠM VĂN TỰ
Số tài khoản : 2020108807006
Chi nhánh : Quang Trung